Omurga tedavileri

Eşsiz deneyim ile.
Hastalarım için nasıl tüm
olanaklardan faydalandığıma dair.

Son 10 yılda başarılı çok sayıda ameliyat. Ancak yine de ameliyat hiç bir zaman ilk seçenek değildir. Benim iddiam, sizin için en uygun tedavi şeklini bulmaktır. Gerçekten faydalı olan bir çözümü bulmak. Bu amaçla da kliniğimde modern, kabul görmüş konservatif ve cerrahi terapiler kullanılmaktadır, daima kapsamlı bir muayene ve farklı diyagnostik temelinde.

Çok büyük öneme sahiptir.
Neden ikinci bir görüş almalısınız.

Bir omurga rahatsızlığı çok acı verici olabilir. Ancak ikinci bir görüş almaya zaman tanımayan acil bir durum nadiren söz konusudur. Güvenilir bir karar için daima detaylı ve hassas bir inceleme gereklidir. Sizin kişisel durumunuz da göz önünde bulundurulup tartışılmalıdır. Çünkü ancak o zaman gerçek, doğru bir endikasyon belirlenebilir.

Deneyimli bir uzman olarak her zaman ikinci görüş almak isteyen hastaların yanındayım.

Modern ve kapsamlı.
Konservatif ve cerrahi
tedavi seçeneklerim.

Omurga Hastalıkları ve Tedavileri Kliniğinde modern, bütünsel tedavi seçeneklerini sunuyorum. Bu seçenekler arasından hastamın özel durumuna tam olarak uyan tedaviyi belirliyorum.

Konservatif tedavi

Ağrı tedavisinden fizyoterapiye, fizik tedaviden rehabilitasyona kadar, sunduğum çeşitli konservatif tedaviler kişiye özel seçilmiş, modern ve tanınmış tedavi metotlarıyla fark yaratmaktadır.

Cerrahi tedavilerim

Bel fıtıkları, spinal kanal darlıkları, bel kaymaları, omurga tümörleri veya omurga kırıkları, bu rahatsızlıklar için uzun yıllara dayanan deneyim ve uzmanlık bilgimle, örn. minimal invazif, mikro cerrahi ve endoskopi ile desteklenen yöntemler gibi modern ameliyat tekniklerini kullanıyorum. Bu esnada elbette çeşitli teknikleri odaklı ve kişiye özel olarak birleştirmekteyim.

Çok yönlü avantajlar.
Minimal invasiv metotlar.

Cerrahi müdahalelerde olabildiğince modern ve koruyucu minimal-invazif metotlardan faydalanıyorum, bunlar en küçük, kusursuz kesilere dayanmakta ve hastalara çok yönlü avantajlar sunmaktadır:

  • Daha küçük yaralar
  • Daha az doku hasarı
  • Daha az kan kaybı
  • Daha az ağrı
  • Daha hızlı iyileşme
  • Hastanede daha kısa kalış süresi
  • Günlük hayata daha hızlı dönüş

Hareketliliğin geri kazanılması.
Minimal invasiv kifoplasti.

Düşmeye ya da şiddetli osteoporoza bağlı bir omurga kırılması meydana gelirse, kifoplasti yani minimal invazif yöntemle omurgayı sağlamlaştırarak hareketliliğinizi geri kazandırmak mümkündür.

Günlük hayata dönüş.
“Güçlü bel” nasıl kazanılır.

Omurgamızın misyonu sürekli oturmak değildir. Vücudumuzun sağlam ekseni olarak o, başı ve tüm üst gövdeyi taşır. Bu ağır bir yüktür ve bizler buna rağmen son derece hareketliyiz.

Omurganın bu yükle başa çıkabilmesi için sürekli olarak güçlendirilmesi gerekir. Konservatif bir tedavi kapsamında ya da bir ameliyattan sonra bireysel bir eğitim programı ile ya da günlük hayatta güçlü bir omurgaya sahip olmak için bisiklet, yüzme ve benzer aktiviteler ile büyük bir katkı sağlayabilirsiniz, ben bu çalışmalarında hastalarıma dengeleme ve rejenerasyon mekanizmalarını güçlendirme aşamalarında destek veriyorum.

Çalışma saati