Omurga ameliyatları

Günümüzde neşter çok mu kullanılıyor?

Omurga ameliyatlarının sayısı son yıllarda ciddi şekilde artış gösterdi, eğilim daha da yükselmekte. Avrupa ile kıyaslanınca Almanya en üst bölgede yer alıyor.

2007 yılından beri omur gövdelerinin kilitlenmesi ve sertleşmesi sebebiyle dahi gerçekleştirilen müdahaleler yüzde 43 oranında artış gösterdi. Alarm verici gelişme, çünkü bir ameliyat daima en son seçenek olmalıdır. Bu Prof. Dr. med. Michael Akbar’ın prensibidir.

Şimdi bu gelişmeye neler sebep olmaktadır? Bu artış hastalıkların “artmasına” dayanıyor demek yeterli değildir. Belki hastaların sabırsız olmasından kaynaklanıyordur, ancak şu da bir gerçek ki, sağlık sistemimizde ekonomik yönden daha karlı görüldüğü için çoğu zaman ameliyata çok acele karar verilmektedir. İstatistikler "Bekle & İzle" felsefesini ödüllendirir: Vakaların yüzde 80’inde şikayetler iki ay içerisinde tekrar kaybolmaktadır. Zira bedenimiz, çoğu zaman kendisine nasıl yardım edeceğini, bizim ona güvendiğimizden daha iyi bilir. Ona sadece zaman vermeliyiz.

Ameliyat rakamlarının artmasına bir diğer sebep de çok çeşitli minimal-invasif metotlarıngelişmesidir. Ne yazık ki bazı doktorlar bu teknikleri, bunlara gerçekten hakim olmadan uygulamaktadır. Uyuşma hissinden paraplejiye kadar yanlış yapılan müdahalelerin yüksek riskleri genellikle göz ardı edilir ve cerrahi hataları düzeltmek için sıklıkla revizyon cerrahisi gündeme gelir. İlgili şahıslar deneyimli uzmanlara başvurarak bu konuda ikinci görüş alma haklarını kullandıkları takdirde durum bu aşamaya gelmez.

Çalışma saati